Justice4Couriers

Justice4Couriers on lähettien itseorganisoitu painostuskampanja. Vapaa Syndikaatti osallistui kampanjan käynnistämiseen. Kampanja toimii itsenäisesti ja lähettien vetämänä, suoran demokratian käytäntöjä noudattaen. Sen tarkoituksena on edistää ilman työsuhdetta työskentelevien ruokälähettien järjestäytymistä ja parantaa alan työoloja ja -ehtoja.

Syyskuussa 2018 Foodoran lähetit aloittivat kampanjan Vapaan Syndikaatin ja Vastavoiman tuella sen jälkeen, kun Foodora oli yksipuolisella ilmoituksella leikannut lähettiensä palkkioita. Pian myös Woltin lähettejä liittyi kampanjaan, koska molempien yritysten läheteiltä puuttuvat työhön liittyvä perusturva ja työntekijöiden oikeudet.

Sekä Foodora että Wolt kiertävät työnantajan velvollisuuksia freelancer- eli toimeksiantosopimuksilla, joissa läheteillä ei ole työntekijän perusoikeuksia, kuten mahdollisuutta sairaslomiin. Lähetit maksavat nyt itse työnsä sivukulut, eli eläkkeet, ajoneuvojensa ylläpidon, polttoainekulut, varusteet ja mahdolliset vakuutukset. Lähetit työskentelevät liikenteessä, joten vakuutukset ja sairaslomat ovat välttämättömyys. Sekä Foodoran että Woltin on tarjottava ne läheteilleen ja tunnustettava heidät työntekijöiksi.

Ajantasaista tietoa kampajasta: https://fi.justice4couriers.fi/

https://www.facebook.com/justice4couriers/

Yhteydenotot: justice4couriers@gmail.com

Posted in General | Comments Off on Justice4Couriers

Berliinissä on käynnissä Foodoran ja Deliveroon ruokalähettien työoloihin puuttuva kampanja Deliver Union!

Saksalaisen anarkosyndikalistisen liiton FAU:n (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union) Berliinin osasto on aloittanut Foodoran ja Deliveroon ruokalähettien työoloihin puuttuvan kampanjan Deliver Unionin. Deliver Union on tähän mennessä muun muassa järjestänyt mielenosoituksia ja pyrkinyt neuvotteluihin sekä Foodoran että Deliveroon kanssa. Deliver Union vaatii ruokaläheteille:

  • Kaikkien korjauskulujen korvaamista

Lähetit joutuvat töissä ollessaan käyttämään niin omia puhelimiaan kuin omia polkupyöriään, eivätkä työnantajat korvaa laitteiden ja välineiden ylläpito- ja korjauskuluja. Deliver Union vaatii näin ollen kaikkien ylläpito- ja korjauskulujen korvaamista.

  • Euron palkankorotusta tunnilta tai kuljetukselta

Työnantajat maksavat palkkaa niin vähän, kuin vain mahdollista. Ruokaläheteille palkka riittää tuskin oman elämisen turvaamiseen, saati sitten eläkesäästämiseen tai esimerkiksi lapsen elättämiseen. Toiseksi yrityksille freelancerina työtä tekevät ruokalähetit eivät saa mitään perinteisen työn etuja tai suojaa. Lisäksi freelancelähettien täytyy pystyä palkastaan korvaamaan myös mahdollisen sairastumisen aiheuttamat tulonmenetykset, koska työnantaja ei maksa heille palkkaa sairaspäiviltä. Deliver Union vaatii näin ollen euron palkankorotusta tunnilta työsuhteessa oleville ja euron korotusta/kuljetus freelancereille.

  • Riittävästi työtunteja, että niillä tulee toimeen

Sekä Foodora errä Deliveroo jatkavat Saksassa palkkaamista, vaikka niillä on jo liikaa lähettejä töissä suhteessa tarjolla oleviin työtunteihin. Lähettien täytyy siis kamppailla saadakseen tarpeeksi työtunteja ja turvatakseen toimeentulonsa. Deliver Union vaatii ensinnäkin, että työnantajat takaavat kaikille läheteille  minimimäärän työtunteja. Toiseksi Deliver Union vaatii, että Foodora ja Deliveroo jäädyttävät uudet rekrytoinnit välittömästi.

  • Deliveroolta läpinäkyvyyttä tehtyjen työtuntien määrästä

Deliveroon applikaatio jäljittää joka minuutin lähettien kuljetusajoista, mutta läheteillä itsellään ei ole pääsyä tähän informaatioon. Lähettien on tästä syystä vaikea tarkistaa maksetun palkan oikeellisuutta. Jotta lähetit voisivat varmistua tekemästään työmäärästä ja siitä saadusta palkasta, heillä tulee olla pääsy malkan maksun perusteena olevaan työaikainformaatioon. Deliver Union vaatii läpinäkyvyyttä lähettien tekemistä työtunneista.

  • Foodoralta ainakin yhden palkallisen työtunnin vuorojen suunnitteluun

Foodorassa kuljettajien oletetaan muun muassa etsivän vapaita työvuoroja omalla vapaa-ajallaan. Deliver Union vaatii läheteille korvausta kaikista työnanatajalle suoritetuista töistä, myös organisatorisesta työstä.

Lisätietoja kampanjasta löytyy Deliver Unionin nettisivuilta!

 

Posted in General | Comments Off on Berliinissä on käynnissä Foodoran ja Deliveroon ruokalähettien työoloihin puuttuva kampanja Deliver Union!

Loppuvuoden yleiskokoukset

Vapaan syndikaatin loppuvuoden yleiskokoukset ovat:

6.11. klo 18:00

4.12. klo 18:00

Itäkeskuksen kirjaston ryhmätilassa.

Tervetuloa!

General meetings of Vapaa Syndikaatti will be held at following dates:

6.11. 18:00

4.12. 18:00

Group working space in Itäkeskus library.

Welcome!

Posted in General | Comments Off on Loppuvuoden yleiskokoukset

Second hand -ketju Reccin vastaisen mielenosoituksen loppuraportti

Viime kesänä antiautoritäärisen Musta Kallio -tapahtuman yhteydessä järjestimme mielenosoituksen helsinkiläistä second hand -ketju Recciä vastaan.

Recci on tullut tutuksi etenkin sosiaalisessa mediassa eettisyyden, uusiokäytön ja kierrätyksen puolestapuhujana, ja panostanut käytetyn tekstiilin jatkojalostukseen ja sen kehittämiseen. Kuitenkaan saamiemme tietojen perusteella työntekijöiden kohtelu ja työehtosopimuksen ehtojen täyttyminen eivät ole olleet itsestäänselvyyksiä, ja näin ollen eettisyys työntekijöitä kohtaan on voitu kyseenalaistaa. Esimerkiksi palkkasaatavissa, sairaslomien ajan palkoissa ja palkkakuiteissa on ollut ongelmia.

Mielenosoitus järjestettiin suhteellisen nopealla aikataululla, joten tiedotus asiasta jäi vähäiseksi. Saimme kuitenkin mukavankokoisen joukon liikkeelle, ja kokoonnuttuamme Hakaniemen torilla jatkoimme banderollien ja lippujen kanssa kohti Reccin lippulaivamyymälää Kaisaniemessä. Mielenosoituksen ohjelmaan kuului puheen lisäksi muun muassa työelämän oikeuksiin liittyvien flaijereiden jakoa sekä asiakkaiille ja ohikulkijoille että sillä hetkellä myymälässä olleelle henkilökunnalle.

Mielenosoituksen tarkoitus oli lähinnä tiedottaa asiakkaita ja antaa relevanttia informaatiota uudelle henkilökunnalle. Lisäksi halusimme muistuttaa Recciä ja muita samankaltaisia yrityksiä siitä, että työntekijöiden oikeuksia ei saa polkea missään tilanteessa – eettisyys täytyy ottaa huomioon myös työntekijöiden kohdalla ja toteuttaa se käytännössä, ei pelkästään puheen tasolla.

Posted in General | Comments Off on Second hand -ketju Reccin vastaisen mielenosoituksen loppuraportti

Unjust Vege -kampanjan loppuraportti

Lauantaina 13.8 pyörähti käyntiin Vapaan syndikaatin Unjust Vege -kampanja. 
Just Vege on Vaasankadulla sijaitseva kasvisruokaravintola, joka on toistuvasti rikkonut työntekijöidensä oikeuksia. Vapaan syndikaatin jäsen on työntekijänä Just Vegessä ja hänen aloitteestaan Vapaa syndikaatti aloitti Unjust Vege -kampanjan työntekijän tukemiseksi.

Vaasanaukiolle Helsinkiin kerääntyi arviolta noin viidenkymmenen ihmisen joukko, joka käveli rumpumusiikin siivittämänä Vaasankadulla sijaitsevan Just Vege -ravintolan (eteen). Ennen liikkeelle lähtöä paikalle saapui Just Vegen omistaja, jolle esitettiin Vapaan syndikaatin vaatimukset: työntekijän on saatava puuttuva osa palkkasaatavistaan, ja ravintolan työntekijöihin kohdistuvan kameravalvonnan on loputtava. Omistaja pyrki painostamaan paikallaolevia Just Vegen työntekijöitä. Ravintolan läheisyydessä kerrottiin tilanteesta megafonin välityksellä, ja ohikulkijoille jaettiin infomateriaalia. Koko tapahtuman ajan omistaja kuvasi mielenilmauksen osallistujia. Mielenilmaisussa pidetyissä puheenvuoroissa muistutettiin, että kyseessä ei ole poikkeus, vaan ikävä kyllä tyypillinen toimintatapa, jossa käytetään systemaattisesti hyväksi työntekijöitä, jotka ovat heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla. Yrityksen työntekijät ovat pääasiassa siirtolaisia. Osa työntekijöistä tulee myös yritykseen TE-toimiston työkokeilun kautta. Suurin osa työntekijöistä on määräaikaisia. Työmarkkinat rakentuvat ympäri Eurooppaa rasistisesti niin, että siirtolaisten ja siirtolaistaustaisten ihmisten on vaikeaa työllistyä muihin kuin matalapalkkaisiin, [ja ]usein lyhytkestoisiin töihin. Kamppailun työläisten oikeuksien puolesta tuleekin olla aina myös kamppailua rasismia vastaan!

Heti kampanjan aloituksen jälkeen omistaja oli yhteydessä työntekijään, ja tästä alkoivat neuvottelut puuttuvien palkkasaatavien maksamisesta. Neuvottelujen edetessä omistaja lopulta suostui maksamaan puuttuvat rahat, ja kampanja lopetettiin työntekijän ollessa tyytyväinen ratkaisuun. Vapaa syndikaatti jatkaa informaation levittämistä työntekijöiden oikeuksista eri kielillä, sillä tiedostamme, että ongelma ei rajoitu yhteen yksittäiseen yritykseen.

Vapaa syndikaatti on työläisten vapaa yhteenliittymä. Määrittelemme työn ja työläisyyden  laajasti, ja jäseniämme voivat olla myös freelancerit, opiskelijat ja  työttömät. Ajamme yhdessä omia etujamme työntekijöinä. Vastustamme kaikkia rakenteita sekä instituutioita, jotka perustavat toimintansa pakkovaltaan ja hierarkioihin.

Kiitokset mielenilmaukseen ja kampanjaan osallistuneille!
Posted in General | Comments Off on Unjust Vege -kampanjan loppuraportti