Berliinissä on käynnissä Foodoran ja Deliveroon ruokalähettien työoloihin puuttuva kampanja Deliver Union!

Saksalaisen anarkosyndikalistisen liiton FAU:n (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union) Berliinin osasto on aloittanut Foodoran ja Deliveroon ruokalähettien työoloihin puuttuvan kampanjan Deliver Unionin. Deliver Union on tähän mennessä muun muassa järjestänyt mielenosoituksia ja pyrkinyt neuvotteluihin sekä Foodoran että Deliveroon kanssa. Deliver Union vaatii ruokaläheteille:

  • Kaikkien korjauskulujen korvaamista

Lähetit joutuvat töissä ollessaan käyttämään niin omia puhelimiaan kuin omia polkupyöriään, eivätkä työnantajat korvaa laitteiden ja välineiden ylläpito- ja korjauskuluja. Deliver Union vaatii näin ollen kaikkien ylläpito- ja korjauskulujen korvaamista.

  • Euron palkankorotusta tunnilta tai kuljetukselta

Työnantajat maksavat palkkaa niin vähän, kuin vain mahdollista. Ruokaläheteille palkka riittää tuskin oman elämisen turvaamiseen, saati sitten eläkesäästämiseen tai esimerkiksi lapsen elättämiseen. Toiseksi yrityksille freelancerina työtä tekevät ruokalähetit eivät saa mitään perinteisen työn etuja tai suojaa. Lisäksi freelancelähettien täytyy pystyä palkastaan korvaamaan myös mahdollisen sairastumisen aiheuttamat tulonmenetykset, koska työnantaja ei maksa heille palkkaa sairaspäiviltä. Deliver Union vaatii näin ollen euron palkankorotusta tunnilta työsuhteessa oleville ja euron korotusta/kuljetus freelancereille.

  • Riittävästi työtunteja, että niillä tulee toimeen

Sekä Foodora errä Deliveroo jatkavat Saksassa palkkaamista, vaikka niillä on jo liikaa lähettejä töissä suhteessa tarjolla oleviin työtunteihin. Lähettien täytyy siis kamppailla saadakseen tarpeeksi työtunteja ja turvatakseen toimeentulonsa. Deliver Union vaatii ensinnäkin, että työnantajat takaavat kaikille läheteille  minimimäärän työtunteja. Toiseksi Deliver Union vaatii, että Foodora ja Deliveroo jäädyttävät uudet rekrytoinnit välittömästi.

  • Deliveroolta läpinäkyvyyttä tehtyjen työtuntien määrästä

Deliveroon applikaatio jäljittää joka minuutin lähettien kuljetusajoista, mutta läheteillä itsellään ei ole pääsyä tähän informaatioon. Lähettien on tästä syystä vaikea tarkistaa maksetun palkan oikeellisuutta. Jotta lähetit voisivat varmistua tekemästään työmäärästä ja siitä saadusta palkasta, heillä tulee olla pääsy malkan maksun perusteena olevaan työaikainformaatioon. Deliver Union vaatii läpinäkyvyyttä lähettien tekemistä työtunneista.

  • Foodoralta ainakin yhden palkallisen työtunnin vuorojen suunnitteluun

Foodorassa kuljettajien oletetaan muun muassa etsivän vapaita työvuoroja omalla vapaa-ajallaan. Deliver Union vaatii läheteille korvausta kaikista työnanatajalle suoritetuista töistä, myös organisatorisesta työstä.

Lisätietoja kampanjasta löytyy Deliver Unionin nettisivuilta!

 

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.