Justice4Couriers

Justice4Couriers on lähettien itseorganisoitu painostuskampanja. Vapaa Syndikaatti osallistui kampanjan käynnistämiseen. Kampanja toimii itsenäisesti ja lähettien vetämänä, suoran demokratian käytäntöjä noudattaen. Sen tarkoituksena on edistää ilman työsuhdetta työskentelevien ruokälähettien järjestäytymistä ja parantaa alan työoloja ja -ehtoja.

Syyskuussa 2018 Foodoran lähetit aloittivat kampanjan Vapaan Syndikaatin ja Vastavoiman tuella sen jälkeen, kun Foodora oli yksipuolisella ilmoituksella leikannut lähettiensä palkkioita. Pian myös Woltin lähettejä liittyi kampanjaan, koska molempien yritysten läheteiltä puuttuvat työhön liittyvä perusturva ja työntekijöiden oikeudet.

Sekä Foodora että Wolt kiertävät työnantajan velvollisuuksia freelancer- eli toimeksiantosopimuksilla, joissa läheteillä ei ole työntekijän perusoikeuksia, kuten mahdollisuutta sairaslomiin. Lähetit maksavat nyt itse työnsä sivukulut, eli eläkkeet, ajoneuvojensa ylläpidon, polttoainekulut, varusteet ja mahdolliset vakuutukset. Lähetit työskentelevät liikenteessä, joten vakuutukset ja sairaslomat ovat välttämättömyys. Sekä Foodoran että Woltin on tarjottava ne läheteilleen ja tunnustettava heidät työntekijöiksi.

Ajantasaista tietoa kampajasta: https://fi.justice4couriers.fi/

https://www.facebook.com/justice4couriers/

Yhteydenotot: justice4couriers@gmail.com

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.